Restoratif Diş Tedavisi Kliniği


Diş çürükleri ve yapısal bozuklukların tedavisi, estetik diş hekimliği, konservatif restorasyonlar, direk ve indirek restorasyonlar ve ağartma konularını içermektedir. 

Başlangıç diş çürüklerinin hasarsız olarak (nondestrüktif) teşhisinin yapılabilmesi, çürüklerin oluşmasını önlemek, oluşan çürüklerin başlangıç halde korunması için gerekli tedavileri öğrenmek, topluma yönelik anlatılmasını sağlamak, uygulamak ve bu uygulamaları gerçekleştirmek önemlidir. Diş çürüklerinin yanısıra diş kırıkları, aşınmalar, malformasyonlar, eksik restorasyonların tamiri ve yenilenmesi için doku kaybının şiddeti ve derecesine göre kron içi ve kron dışı restorasyonlar, tek kron restorasyonuna kadar öğretilir.

Anabilin Dalımızda 4 profesör, 1 doktor öğretim üyesi, 16 araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir. 

Yukarı