Geri Bildirim Oluştur

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • Irk ve etnik köken
  • Siyasi düşünce, felsefi inanç
  • Kılık ve kıyafet
  • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği
  • Sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
  • Biyometrik ve genetik veriler