Ağız, Diş Çene Radyolojisi Kliniği


       Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, ağız, diş ve çevresindeki yapıların sistematik olarak incelendiği, bu yapılara ait tüm patolojik değişikliklerin klinik, radyolojik (dijital panaromik, dijital periapikal ve bitewing, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi) ve gerektiğinde histopatolojik veya biyokimyasal bulgularla beraber yorumlandığı, var olan anomalilerin tespit edilerek yapılacak tedavilerin planlandığı ve hastaların tedavilerini yaptırmak üzere gerekli kliniklere yönlendirildiği akademik bir birimdir.

     Fakültemize müracaat eden hastaların ilk muayenelerinin yapıldığı bu birim ayrıca tıbbın diğer dalları ile yakın işbirliği içerisinde olup; akademik çalışmalar ve sağlık hizmetlerini de yürütmektedir.

     Anabilim Dalımızda 1 Doçent, 1 Dr.Öğr.Üyesi, 4 asistan, 3 radyoloji teknikeri ile hizmet vermektedir.

     Anabilim Dalımızda 6 adet Diş Üniti bulunmaktadır.

Yukarı