Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bakanlar Kurulunun 03.01.1995 tarih ve 95/6413 sayılı kararı ile kurulmuş olup, Yükseköğretim Kurulunun 03.04.1996 tarihli toplantısında alınan kararla faaliyete geçmiştir. Aynı yıl Tıp Fakültesi bünyesinde 2 ünitli diş polikliniğinde hasta kabulüne başlamıştır.

1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında 20 öğrenci ve 11 öğretim elemanı ile Eğitim-Öğretime başlanmış olup, erişkinlerin ve çocukların ağız-diş sağlığı sorunları ile ilgili tüm teşhis ve tedavi hizmetleri yürütülmektedir. Fakültemize yılda yaklaşık 30000 hasta başvurmakta ve tedavileri yapılmaktadır.

Fakültemiz genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. 9 Profesör, 13 Doçent,6 Dr. Öğr.Üyesi, 117 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 145 akademik personel ve 1 fakülte sekreteri, 1 şef , 17 memur, 2 hemşire, 7 sağlık teknikeri ve 42 sürekli işçi (14’ü sekreter,4’ü teknisyen, 24’ü temizlik elemanı) olmak üzere 70 idari personel çalışmaktadır.  

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi eğitim kadrosu, modern uygulama laboratuarları, çağın ihtiyaçlarına göre donatılmış staj ve araştırma klinikleri ve derslikleriyle ülkemizdeki seçkin dişhekimliği fakülteleri arasındaki yerini almıştır.