FORMLAR
Acil Müdahale Seti İlaç Listesi
istenmeyen olay dildirim formu 
 hasta dilek,istek ve şikayet formu
 
PROSEDÜRLER
Anket Uygulama Prosedürü
İndikatörler
Tesis Güvenliği Çalışma Prosedürü
Hasta Hakları Çalışma Prosedürü
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışam Prosedürü
tehlikeli maddelerin yönetimi prosedürü
risk yönetim prosedürü
istenmeyen olay bildirim sistemi prosedürü
sosyal sorumluluk prosedürü
risk analiz prosedürü
hasta ve yakınlarının görüşlerinin alınması prosedürü
 
                                 
KOMİTE VE EKİPLER
Komite ve Ekipler Listesi
 
RIZA BELGELERİ
 
 
TALİMATLAR
Hasta Kayıt Kabul İşleyiş Talimatı
 Hasta Kimlik Doğrulama talimatı
sterilizasyon ve dezenfeksiyon talimatı
Yangın Talimatı
ünit temizlik talimatı
röntgen cihazı temizlik talimatı
lokal müdahale odası temizlik talimatı
konsiltasyon işleyiş talimatı
kırılan ve kaybolan ilaç talimatı
su deposu bakım talimatı
risk düzeylerine göre temizlik talimatı
hasta mahremiyeti ve gizliliğinin korunması talimatı
 
 
 
 
 
HEDEFLER
Kalite Birimi Hedeflerimiz
 
RAPORLAR
 
 
DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR

 

 http://www.tkhk.gov.tr/
http://www.beyazkod.saglik.gov.tr/
http://bimerapplication.basbakanlik.gov.tr/
www.mevzuat.com.tr
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-45157/hukuki-yardim-ve-beyaz-kod-uygulamasi-genelgesi-yayinla-.html
www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-555/hasta-haklari-yonetmeligi.html
www.yok.gov.tr/
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesi
657 Devlet Memurları Kanunu
4857 Sayılı Yeni İş Kanunu
Sivil Savunma Kanunu
Doğal Afetlerde Alınması Gereken Önlemler
Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği
Tam Gün Yasası
Tehlikeli Atıkları Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Hasta Hakları Uygulama Genelgesi
HKS Döküman Yönetim Sistemi
Mobbing Bilgi Rehberi
Sağlık Hizmetleri Kalite Geliştirme
Hasta Hakları Yönetmeliği