• Teşkilat Şeması

  •  Tüm kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak; hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, merkezimizin tüm birimlerinde kalite anlayışını standardize ederek sürekli hale getirmek,

     Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak; tüm uzmanlık dallarında uluslararası standartlara uygunluğu onaylanmış yöntemlerle ve teknolojinin bütün olanaklarından yararlanarak, toplumun her kesimine etkili, güvenli ve kesintisiz olarak hizmet sunmak, sürekli tercih edilen fakülte olmak ve bölgesel model oluşturmak gayesindeyiz.

    İç Kontrol Görev Tanımları
      1 GÖREV TANIMLARI
    İç Kontrol İş Akış Şemaları